Schrijf je in, geef een beschrijving van je project, geef aan hoeveel ruimte je nodig denkt te hebben, hoe lang de activiteit zal duren en welke logistieke ondersteuning er nodig is.

Lees nog even het huishoudelijk reglement na!

Naam
Telefoonnummer
E-mail
Website
Naam van de vereniging
Project beschrijving
Technische fiche
(materiaal, m², tijd,...)