verslag bespreekforum ENTREE>EXIT

 


Subject: verslag bespreekforum ENTREE>EXIT 2010 + oproep projectvoorstellen !
Date: Mon, 2 Aug 2010 09:39:56 +0200
From: Pieter.Boons@stad.Antwerpen.be

 

Beste,

 

Op zondag 11 juli initieerde bolwerK het BESPREEKFORUM in het Middelheimmuseum. In functie van het tentoonstellingsproject ENTREE>EXIT werden hier thema's als Werkvorm, Organisatie, Publiek en Locatie centraal geplaatst. Doel was het zoeken naar gedeelde noden van de net afgestudeerde kunstenaars. 

 

Hieronder geeft bolwerK het verslag weer van F A S E 1 / BESPREEKFORUM en een opsomming van de gegenereerde ideeën. Vanuit deze output zal bolwerK een aantal richtlijnen definiëren en deze als basis nemen in de verwerking van de projectvoorstellen voor ENTREE<EXIT. Projectvoorstellen kunnen via mail en vòòr 16 augustus worden geformuleerd ten aanzien van pieter.boons@stad.antwerpen.be, probeer zo concreet mogelijk te zijn naar benodigd materiaal, ruimte, budget, …

 

Opgelet: de presentatieperiode is verschoven (zie onderstaande planning).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

F A S E 1 / BESPREEKFORUM

Datum: zondag 11 juli 14:00

Locatie: Kasteel Middelheimmuseum

Aanwezigen: Lien Claessens, Stephane Verkerk, Karen van Mol, Sarah Peeters, Mathias Goyvaerts, Christan Van Maele, Stijn Bastianen, Nathan Debeuckeleer, Sarah De Wilde, Pieter Boons, Lieve Sysmans, Sofie Dederen, Marthe Van Dessel, Jeroen Verrecht

 

op de agenda: 

1/ Introductie

2/ Brainstorm: genereren van ideeën rond Werkvorm, Organisatie, Publiek en Locatie

3/ Bundelen van ideeën tot onderstaand overzicht:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

F A S E 2 / vakantie: juli & augustus

 

F A S E 3 / D E A D L I N E projectvoorstellen: maandag 16 augustus 10:00

 

F A S E 4 / bespreekforum finalisering: maandag 6 september 10:00 in Kasteel Middelheim

op de agenda: bespreken finale presentatievorm, agenda en communicatie en de concrete realisatie

 

F A S E 5 / ruimtelijke en praktische vertaling van de presentatie

 

F A S E 6 / PRESENTATIE: locatie beschikbaar vanaf 01/11/2010 

 

F A S E 7 / PRESENTATIE: locatie publiek toegankelijk vanaf 19/11/2010 t/m 05/12/2010 (open van di-zo 13h-21h) met een openingsavond op donderdag 18 november 2010

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ideeën uit bespreekforum van 11/07/2010

 

WERKVORM

 

* Minder resultaat gericht denken promoten

* Samen brainstormen verschillende disciplines

* Materiele en immateriele in één ruimte mixen

* Samenwerken met stuntman- huis laten afbranden- auto laten ontploffen op de groenplaats, overblijfsel laten staan als sculptuur- actie zelf zonder publiek

* Elkaar inspireren door boeken (en video) uit te wisselen- mega bibliotheek- met boeken van en door kunstenaars 

* Etalage- metro station- verwijzen naar virtuele plaatsen van kunstenaar 

* Groepsproject in residentie om internationale kunstenaars uit te nodigen

* In een gropestentoonstelling een eigen hokje- of connectie maken door de opbouw van de tentoonstelling in het werk te tonen

* Gemeenschappelijk mobiel platvorm – denk aan containers- verplaatsbaar- 1x per maand veranderen van locatie- tourbus

* Digitaal atelier – werken met blog

 

 ORGANISATIE

 

* Serie evenementen

* Zelf met vrienden

* Mogelijkheden om organisaties te ontmoeten en te leren kennen – persoonlijker dan op een site

* Duidelijke barrière tussen professioneel en amateur kunsten

* Hoe waar is geld en centjes?

* Weten wat we kunnen verwachten

* Professionele organisatie – aanspreekpunt, als er interesse is van externen mogen ze algemeen mailadres contactern

* Gebruik maken van eigen netwerk en deze netwerken met elkaar in contact brengen (dankzij een eetfeest?)

* In metro werken laten zien

* Professionele aanpak gestructureerd- van elkaar weten, wat elkaars mogelijkheden zijn

* Tentoonstellen in bedrijf, enkel de werknemers zien het werk + de verandering die het werk ondergaat

 

 PUBLIEK

 

* Wil graag veel feedback en respons over het werk 

* Belangrijker geïnteresseerde mensen te bereiken dan veel mensen

* Open ruimtes vrij voor publiek- mogelijkheid tot communicatie

* M’n vak kenbaar maken bij het grote publiek

* Wil een reactie een respons

* Winkelstraat volledig ingepalmd door entree exit

* Ik wil dat mensen uit de professionele wereld ook komen kijken. Dit is de perfecte manier om contacten te leggen

* Werk tonen aan collega kunstenaar 

* Werk op straat op cafe 

* Niet aankondigen

* Werk tonen op eigen TV kanaal, in kranten, in magazines, posters, bushokjes

* Het publiek bespelen en gebruiken als perfoment element in de expo – in vak opgedeeld (samengebonden)

* Publiek integreren in het werk- zonder publiek, geen werk –werk zonder toeschouwers- publiek werk laten maken (bouwpakket ) zonder plan- tentoonstelling in eigen living

* Een bepaalde ervaring meegeven- gestuurd- bowlingeffect

 

 LOCATIE

 

* Toegepast samen met vrije kunsten

* Zelf workshops geven? Meer kruisbestuiving

* Werkruimtes met mogelijkheid tot contacten

* Mijn kantoor-werkplek-toonplek

* Tijdelijke locaties- echte fysieke plaatsen

* Combinatie van rijdend platvorm (tourbus) en een digitaal platvorm – networking virtueel

* Openbare locatie- bedoeling dat het voor iedereen toegankelijk is

* Constante regen in stadsfeestzaal- mijn slaapkamer tot aan het plafond vullen met water (regenmachine)- installatie in museum voor schone kunsten antwerpen

* Underground locatie letterlijk en figuurlijk – bvb tram en metro onder de grond OF METRO waar op gewerkt wordt en mensen die instappen mogen mee participeren- underground

* De atelier van paul mc carthy overnemen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Budget:

4000 euro inclusief alle honararia, duurzame productiekosten, technische assistentie, opbouw

 

Personeel:

1 scenograaf - 2 suppoosten - 2 projectverantwoordelijke 30%

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

met vriendelijke groeten,

 

Pieter Boons | free lance Projectverantwoordelijke

Stad Antwerpen | openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheimpark

Postadres: Middelheimlaan 61 | 2020 Antwerpen

Kantooradres: Middelheimlaan 61| 2020 Antwerpen

tel + 32 3 288 33 60 | fax + 32 3 288 3363 | +32 486 42 62 33 

middelheim museum@stad.antwerpen.be | pieter.boons@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be

 

‘t Stad is van iedereen.

 

***Disclaimer***

Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie